با نام ویاد ایزد مهرورزان به راستی که شیراز شهر گل وبلبل،شهر شعر وادب ،شهر کوروش بزرگ و داریوش نامدار،شهر اندیشه های پاک عشق ورزی و انساندوستی حافظ و سعدی و سرچشمه گرفته از کان نیایشهای برخاسته از دل همه ی ایرانیان
 
"خدایا این سرزمین رااز دروغ و دشمن و خشکسالی محفوظ دار"

چرا که همه پایبند می باشیم به:

بنی آدم اعضا یک پیکرند - که در آفرینش زیک گوهرند

شیراز شهر تاریخ و نجد ایرانیان و این "پارسه"که خود نه تنها نگین این دیهیم برازنده ایران باعث فخر و مباهات هر ایرانی از سرخس تا اروندرود و ارس تا چاه بهار جاویدان،بلکه در سراسر جهان خاکی باستان و نوین فراگیر شده میترائیسم بذر مهرورزی پارسی گونه ای در این گنبد دوار را تعمیم می بخشیده:

از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر - یادگاری که در این گنبد دوار بماند

امکانات هتل رزرو آنلاین پرداخت آنلاین
آمار بازدید

امروز 10

دیروز 17

مجموع 42413

آب و هوا
تور مجازی